miercuri, 4 decembrie 2019

Program "Glas de Înger" 2019


1. Cuvânt de deschidere
2. Școala Gimnazială “Terraveda” Craiova - Grupul „Calenda”; Colinde - Ciclul Primar;  Coordonatori: Prof. Rusu Cheiță Angela, Prof. Eremia Lidia
3. Școala Gimnazială “Mircea Eliade” Craiova„Oltencuțele”; Colinde - Ciclul Primar; Coordonator: Prof. Gavrilă Maria
4. Băluță Andra - Școala Gimnazială Coșoveni, jud. Dolj, Soliști - Ciclul Primar; Coordonator:  Prof. Dăsculțu Maria
5. Școala Gimnazială “Sfântul Gheorghe” Craiova - Muguri noi”; Colinde - Gimnaziu; Coordonator: Prof. Bogovici Adriana
6. Brânzan Alexandra Narcisa - Școala Gimnazială Coșoveni, jud. Dolj, Soliști - Ciclul Primar; Coordonator:  Prof. Dăsculțu Maria
7. Potârcă Lorena - Școala Gimnazială “Sfântul Gheorghe” Craiova; Soliști - Gimnaziu; Coordonator: Prof. Bogovici Adriana
8. Școala Gimnazială Coșoveni, jud. Dolj; Colinde - Gimnaziu; Coordonator: Prof. Dăsculțu Maria
9. Sandu Ilona Cătălina - Școala Gimnazială Cerăt, jud. Dolj, Soliști - Gimnaziu, Coordonator: Prof. Nicolae Carla
10. Grădinița cu Program Prelungit Sfânta Tatiana” Craiova - Grupul “Îngerașii”, Colinde - Preșcolari, Coordonatori: Ed. Smădoi Florina, Pr. Smădoi Gigi
11. Grădinița cu Program Prelungit Sfânta Tatiana” Craiova - Grupul “Îngerașii”, Tradiții - Preșcolari, Coordonatori: Ed. Corneanu Mirona, Ed. Ghiță Elena
12. Khalaf Mariam Fatima - Liceul Teoretic Bechet, jud. Dolj; Soliști - Gimnaziu; Coordonator: Prof. Gîdăr Alina
13. Școala Gimnazială Dăești - Ansamblul “Datina”, jud. Vâlcea; Colinde - Gimnaziu; Coordonator: Prof. Tița Silviu
14. Badea Rebeca - Școala Gimnazială “Sfântul Gheorghe” Craiova; Soliști - Gimnaziu; Coordonator: Prof. Bogovici Adriana
15. Liceul Teoretic Bechet - Ansamblul “Bordeiașul”, jud. Dolj, Colinde - Gimnaziu; Coordonator: Prof. Gîdăr Alina
16. Școala Gimnazială Cerăt - “Oltenașii din Cerăt”, jud. Dolj; Colinde - Gimnaziu; Coordonator: Prof. Nicolae Carla
17. Școala Gimnazială “Mircea Eliade” Craiova; Colinde - Gimnaziu; Coordonator: Prof. Constantin Liliana
18. Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Craiova, Școala Gimnazială “Gheorghe Țițeica” Craiova - Corul „Luceafărul” reunit cu Corul “Crystal”; Coordonatori: Prof. Radu Liana, Prof. Stănică-Iliescu Mirela
19. Pața Alexandra - Școala Gimnazială “Mircea Eliade” Craiova; Solist - Gimnaziu; Coordonator: Prof. Constantin Liliana
20. Popescu Andrei - Școala Gimnazială “Mircea Eliade” Craiova; Solist - Gimnaziu; Coordonator: Prof. Constantin Liliana
21. Marinaș Daria Teodora - Școala Gimnazială “Mircea Eliade” Craiova; Solist - Gimnaziu; Coordonator: Prof. Constantin Liliana
22. Șerban Maria - Școala Gimnazială “Mircea Eliade” Craiova; Solist – Ciclul Primar; Coordonator: Prof. Grînaru Nadia
23. Vlad Ana Maria - Școala Gimnazială “Mircea Eliade” Craiova; Solist – Ciclul primar; Coordonator: Prof. Grînaru Nadia
24. Gîdăr Karla - Colegiul Național “Carol I” Craiova, Soliști - Liceu; Coordonator: Vasilcoiu-Divan Mihaela
25. Liceul Tehnologic “Horia Vintilă” Segarcea, jud. Dolj - Corul Parohial “Mândrie de segărcean”, Colinde - Liceu; Coordonatori: Prof. Gegiu Iuliana Mariana, Prof. Gavrilă Claudiu Marcel, Prof. Pârvan Ion
26. Dincă Andra Denisa - Liceul de Arte “Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea; Soliști - Liceu; Coordonator: Prof. Tița Silviu
27. Liceul “Matei Basarab” Craiova, jud. Dolj, Colinde - Liceu; Coordonatori: Prof. Ionescu Daniela Claudia, Prof. Mișcoci Laurenția


miercuri, 27 noiembrie 2019

Activitate dedicată Anului omagial al satului românesc


La Școala Gimnazială “Sfântul Gheorghe” din Craiova s-a desfășurat, astăzi 27 noiembrie 2019, o activitate educativă dedicată Anului omagial al satului românesc. Vechea vatră românească, văzută în ansamblul său, cu obiceiurile, credințele, valorile sale, cu obiectele și expresiile artistice, cu stilul de viață specific, nu trebuie lăsată să se piardă în efervescența transformărilor din zilele noastre.

        Au răspuns provocării lansate de Fundația Cuvântul care Zidește elevii clasei a VII-a, coordonați de doamna Prof. Bogovici Adriana, care au vorbit despre portul popular românesc, despre datini și obiceiuri tradiționale, despre hora satului, brutăria satului, gastronomie. Au fost amintiți scriitorii care au descris cu măiestire în operele lor viața satului românesc (Ion Creangă, Ioan Slavici, Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu, Marin Preda).

       De asemenea, elevii au pregătit o expoziție cu lucrări de pictură și obiecte tradiționale și au modelat mici obiecte decorative din lut.  luni, 18 noiembrie 2019

Înscriere "Glas de Înger" 2019Înscrierea în concurs se poate face până la data de 2 decembrie 2019 (pe adresa de e-mail a Fundației Cuvântul care Zidește: fundatia.cuvantul@gmail.com;  sau direct la sediul fundației din str. Mitropolitul Firmilian, nr. 3, Craiova).

Festivalul – Concurs “Glas de Înger” se desfășoară pe patru secțiuni:
1.     Colinde - grupuri de colindători
2.     Tradiții
3.     Scenete
4.     Soliști - colinde


Înscrierea în concurs se face prin completarea Tabelului în format electronic și a Consimțământului privind protecția datelor cu caracter personal din Regulament.


Pentru informaţii suplimentare:  tel.:0754.031.860

                   e-mailfundatia.cuvantul@gmail.com

miercuri, 10 iulie 2019

Școala de fete Buna VestireŞCOALA GIMNAZIALĂ "BUNA VESTIRE"

GRĂDINARI- JUD. OLT

OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ

2019-2020

          Şcoala de fete Buna Vestire din Grădinari Olt este o Institutie de elită care urmăreşte să dea posibilitate elevelor ei să-şi dezvolte aptitudinile intelectuale şi practice în domenii diverse, în special matematică arhitectură.
Concomitent cu pregătirea de bază, elevele vor avea posibilitatea să urmeze cel puţin patru cursuri de pregatire pentru viaţă: bucătărie, patiserie, croitorie şi infirmerie.
           Şcoala Gimnazială Buna Vestire oferă profesionalism, siguranţă afectivă şi confort pentru toate elevele prin : 
-  Un proces educativ bazat pe Curriculum Naţional.
-  Studiul limbilor engleză, franceză şi germană cu profesori calificaţi.
-  Ore de studiu suplimentare asistate de cadre didactice calificate.
-  Manuale gratuite tuturor elevelor.
-  Clase cu un număr mic de eleve, care permit ca activitatea fiecărei eleve să fie verificată permanet de către cadrele didactice.
-   Sală multimedia pentru creşterea caracterului interactiv şi a creativităţii pentru eleve.
-  Posibilitatea de a scrie în revista şcolii.

Conducerea Şcolii şi corpul profesoral
Şcoala de Fete Buna Vestire este condusă de un corp profesoral de elită, recrutat dupa criterii morale, profesionale şi ale competenţei. O parte din profesoare sunt celibatare, fiind dedicate întru totul misiunii educaţionale. Disciplinele, considerate de bază, vor avea titulari cu masterat sau doctorat în ştiinţa respectivă, profesoare cunoscute ca personalităţi în domeniu, fiind plătite corespunzător pregătirii lor.

Resurse umane
Elevele Şcolii noastre, provenite din familii sărace şi cele orfane, sunt scutite de orice taxă administrativă şi scolară. Toate cheltuielile, pentru ele sunt suportate de catre Fundatia Buna Vestire. Dupa terminarea studiilor liceale, absolventele sărace şi orfane vor fi sprijinite să continue studiile la Facultăţi de profil, potrivit aptitudinilor şi dorinţelor lor. Cheltuielile de scolarizare, în aceste instituţii de învăţământ universitar, vor fi suportate de Fundaţia noastră.

Acreditare
Şcoala gimnazială Buna Vestire Grădinari este unitate de învăţământ preuniversitar de stat din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale cu statut de unitate acreditată, conform OG 75/2005, art 40, aprobată cu modificări prin legea nr. 87 / 2006 are acreditare de funcţionare.

Criteriile de recrutare
Şcoala noastră primeşte fete cu rezultate bune la învăţătură, inteligenţă şi sănătoase fizic şi psihic. Analiza candidatelor este încredinţată unei echipe formată din medici, psihologi şi asistenţi sociali, coordonată de Directoarea Şcolii. Fetele admise vor începe studiile începând cu clasa a V-a şi vor continua educaţia până la sfârşitul liceului.

   Prezentarea Şcolii gimnaziale Buna Vestire
Şcoala gimnazială Buna Vestire funcţionează într-o clădire modernă într-un spaţiu natural, fiind înconjurată de pomi şi verdeaţă.


1. Sălile de clasă spaţioase şi luminoase sunt mobilate corespunzător conform standardelor europene.
2. Internat cu mobilier adecvat pentru două sau trei fete în cameră.


3. Bucătărie, patiserie şi sală de mese.


      4. Săli de informatică şi ştiinţe cu computere de ultimă generaţie.
5. Laboratoare şi cabinete pentru fiecare disciplină.
     6. Sala de festivităti echipată cu aparatură de proiecţie, cu boxe pentru traducere simultană în mai multe limbi străine şi microfoane. Spatiul cuprinde minim 200 de locuri pe scaune.


8. Bibliotecă şi sală de lectură.
9. Sală multimedia prevăzută cu aparatură specială pentru diferite demonstraţii metodologice şi cu computere de cercetare, toate conectate la internet.
10. Galerii de artă şi o sala de expoziţie pentru lucrările realizate de elevele Şcolii, din diferite domenii de activitate.
11. Ateliere de lucru, pictură, broderie, ceramică, croitorie, patiserie, şi bucătărie.
12. Tabere şcolare pentru timpul vacanţelor, la mare şi la munte, unde Fundaţia Buna Vestire are pregătite spaţii pentru aceste activităţi.  


Persoane de contact:
Anișoara Costea  – Director adjunct
            e-mail: colegiulbunavestire@yahoo.ro
Telefon : 0735 010 965
Pr. Roman Costea – Administrator
            Telefon : 0757 600 936