Regulament Concurs Poezie
Festivalul de Poezie Religioasă

(Concurs de creație literară)

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE

ORGANIZATORI:
-         COLEGIUL NAȚIONAL „FRAȚII BUZEȘTI” din Craiova, str. Știrbei Vodă, nr. 5
și
-         FUNDAȚIA CUVÂNTUL CARE ZIDEȘTE cu sediul în Craiova, str. Mitropolitul Firmilian, nr. 3, care, în concordanță cu scopul declarat în statutul de organizare și funcționare, și anume acela de a promova valorile culturale și spirituale creștine și de a desfășura activități instructiv-educative, organizează anual, în parteneriat cu diferite instituții de învățământ, Festivalul – Concurs de Poezie Religioasă.

SCOP:
Festivalul de Poezie Religioasă este un concurs de creație literară, în limba română și în limba franceză, care își propune să descopere și să promoveze noi talente poetice.
De asemenea, prin organizarea acestui festival se urmărește:
·      cultivarea respectului copiilor și tinerilor pentru valorile culturale și promovarea valențelor educative ale religiei ortodoxe;
·        promovarea utilizării şi conştientizarea importanţei învăţării  limbii franceze;
·        îmbogăţirea universului cunoaşterii elevilor.

OBIECTIVE:
-         Stimularea creativității copiilor și tinerilor cu preocupări în domeniul religiei,
-         Realizarea unor schimburi de experiență între copii și tineri,
-         Promovarea dialogului intercultural, educației interculturale,
-         Dezvoltarea capacităţii de exprimare în limba franceză,
-         Creșterea gradului de implicare a copiilor și tinerilor în activități culturale și de dezvoltare personală. 

GRUP ȚINTĂ:
Festivalul de Poezie Religioasă se adresează elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal.
         
TEMA CONCURSULUI:
Tema este stabilită, anual, de către organizatori și este anunțată la cercurile profesorilor, pe blogul Fundației Cuvântul care zidește www.fundatiacuvantulcarezideste.blogspot.ro  sau prin e-mail.

CATEGORII, ETAPE ȘI SECŢIUNI:
Festivalul – Concurs de Poezie Religioasă se desfășoară în 2 etape, cu următoarele categorii și secțiuni, conform tabelului:

CATEGORIA
ETAPA
SECȚIUNEALimba română

I.                   Preselecție
1.     Ciclul primar
2.     Gimnaziu
3.     Liceu

II.                Etapa finală
1.     Ciclul primar
2.     Gimnaziu
3.     Liceu


Limba franceză

I.                   Preselecție
1.     Gimnaziu
2.     Liceu

II.                Etapa finală
1.     Gimnaziu
2.     Liceu

REGULI DE PARTICIPARE:
Condiții de participare pentru Preselecție:
Înscrierea în concurs presupune:
-          la Categoria Limba Română - transmiterea a 3 poezii în limba română (minim 2 strofe) / elev;
-          la Categoria Limba franceză - transmitera a 2 poezii în limba franceză (minim 2 strofe) / elev.

Transmiterea poeziilor se va face în plic sigilat pe care este trecut un motto. În acest plic NU sunt menționate datele de identificare ale autorului. Același motto va fi trecut pe un alt plic care va conține numai datele personale ale elevului (nume, prenume, școala, clasa, numele profesorului îndrumător, numărul de telefon al elevului și/sau, după caz, numărul de telefon al profesorului îndrumător).

Cele două plicuri se vor trimite, până la data stabilită și anunțată în timp util, direct sau prin poștă, la adresa Fundației Cuvântul care zidește din Craiova, Str. Mitropolitul Firmilian, nr. 3.

Juriul va primi numai plicurile ce conțin poeziile. Acestea vor fi evaluate și vor primi calificative: ADMIS sau RESPINS.
Elevii calificați pentru Etapa finală vor fi anunțați pe blogul Fundației Cuvântul care zidește www.fundatiacuvantulcarezideste.blogspot.ro  

Condiții de participare pentru Etapa finală:
Concurenții selectați în prima etapă (Preselecția) se vor califica pentru Etapa finală care constă în compunerea de poezii, folosind cuvinte cheie propuse de juriu, astfel:

La Categoria
Secțiunea
Etapa finală presupune

Limba Română
Ciclul primar
compunerea unei poezii  de minim două strofe
Gimnaziu
Liceu
compunerea a două poezii de minim două strofe

Limba Franceză
Gimnaziu
compunerea unei poezii  de minim două strofe
Liceu

Data și locul de desfășurare a Etapei finale vor fi anunțate în timp util.

DATE TEHNICE:
Pentru Preselecție o poezie trebuie să nu depășească o pagină A4, să fie editată în Word, folosind diacritice, caracter 12, spațiul între rânduri de 1,5.

În Etapa finală poeziile sunt compuse pe loc și scrise de mână.

Pentru cele două etape, poeziile trebuie să fie originale, realizate de concurenți și să nu mai fi fost premiate la alte concursuri similare.

JURIZARE ȘI PREMII:
Juriul va fi format din cel puțin 3 membrii. Membrii juriului vor fi reprezentanți ai Uniunii Scriitorilor din România, autori de poezii religioase, profesori de limba română, profesori de limba franceză, preoți. Componența juriului poate fi modificată de la o ediție la alta, de la o etapă la alta.
Juriul va desemna poeziile câștigătoare, ținând cont de următoarele criterii de evaluare:
-         Încadrarea în tema concursului
-         Creativitate și originalitate
-         Claritate și corectitudine în exprimare
-         Folosirea cuvintelor cheie (pentru Etapa finală)
La prima etapă – Preselecția, nu se vor acorda premii. Participanții vor primi calificative: ADMIS sau RESPINS.
La Etapa finală, se vor acorda premiile I, II, și III pentru fiecare secțiune.

DISPOZIȚII FINALE:
Prin înscrierea la Festivalul - Concurs de Poezie Religioasă participanții dau Fundației Cuvântul care zidește acordul de a posta, pe blogul fundației, fotografii din timpul concursului, iar câștigătorii dau Fundației Cuvântul care zidește acordul pentru eventualitatea publicării creațiilor literare (poeziilor).
Toate modificările prezentului regulament, în cazul în care acestea apar, sunt anunțate în timp util participanților.
Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu