luni, 19 mai 2014

Anunţ înscrieri concursuri

Detalii Concurs interjudeţean
Festivalul Oratoric “Sf. Ioan Gură de Aur”
Ediţia a X-a, 2014

  •  Secţiunea Juniori (la care pot participa elevi din clasele a IX-a şi a X-a) – tema: “Sfinţii martiri Brâncoveni”

  •  Secţiunea Seniori ( la care pot participa elevi din clasele a XI-a şi a XII-a) – tema la alegere: "Sfinţi martiri" sau "Sfânta Ȋmpărtăşanie"

             Ȋnscrierile se fac până la data de 26 mai 2014.

 _____________________________________________________________


Detalii Concurs interjudeţean


“Icoana – fereastră spre Cer”
ediţia a VIII-a, 2014

Pentru Concursul interjudeţean “Icoana – fereastră spre Cer”, ediţia a VIII-a 2014, 
tema este: “Stilul brâncovenesc”.

Ȋnscrierile se fac până la data de 26 mai 2014.

Pentru informaţii suplimentare:  tel.: 0251.521908

                                               e-mail: fundatia.cuvantul@gmail.com

Festivalul de pictură şi desen 2014
Detalii Concurs interjudeţean


“Icoana – fereastră spre Cer”


ediţia a VIII-a, 2014
__________________________________________________________________

Pentru Concursul interjudeţean “Icoana – fereastră spre Cer”, ediţia a VIII-a 2014, 
tema este: “Stilul brâncovenesc”.

Ȋnscrierile se fac până la data de 26 mai 2014.

Pentru informaţii suplimentare:  tel.: 0251.521908

                                               e-mail: fundatia.cuvantul@gmail.com


     REGULAMENT DE DESFĂȘURARE

ORGANIZATOR:  - FUNDAȚIA CUVÂNTUL CARE ZIDEȘTE” – ONG  patronat de Mitropolia Olteniei
          Pentru fiecare ediție organizatorul realizează un parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj și o unitate de învățământ.

SCOPUL FESTIVALULUI
-         Promovarea desenului și picturii cu specific religios
-         Stimularea creativității tinerilor cu preocupări în domeniul artei religioase
-         Realizarea unor schimburi de experiență între tinerii artiști
-         Promovarea valențelor educative ale religiei ortodoxe

PARTICIPANȚI : Se pot înscrie și participa la concurs elevi din toate școlile primare, gimnaziu și liceu din județele: Dolj, Olt, Gorj, Mehedinți și Vâlcea.
         La înscriere, fiecare concurent primește prezentul regulament, pe care are obligația să îl citească anterior completării formularului de înscriere.
          Se consideră înscris concurentul care completează formularul de înscriere, este de acord cu regulamentul și care confirmă prin semnătură asumarea respectării acestuia.

Secţiuni:
-     DESEN  (exclusiv pentru ciclul primar)
                 - dimensiunea lucrării – minim A4
                 - realizarea lucrării se face în creion și creioane colorate
-         ACUARELĂ;
-         ICOANĂ PE LEMN / STICLĂ / PÂNZĂ

Categorii de vârstă :
-         elevii din clasele I-IV: se pot înscrie la secțiunile: desen, acuarelă, icoane pe lemn /  sticlă  / pânză
      -   elevii din ciclul gimnazial și liceal se pot înscrie la secțiunile: acuarelă, icoane pe lemn / sticlă / pânză

TEMA CONCURSULUI: - este stabilită, anual, de către organizator și este anunțată la cercurile profesorilor, pe site-ul Fundației Cuvântul care zideștewww.cuvantulcarezideste.ro sau prin e-mail.

REGULI DE PARTICIPARE:
Lucrările trebuie să fie originale, realizate de concurenți și să nu mai fi fost premiate la alte concursuri similare.
Fiecare concurent poate trimite o singură lucrare.
Datele personale (tema lucrării, nume, școala, profesor îndrumător) NU vor fi trecute pe lucrare ci doar în formularul de înscriere.
Lucrările vor primi un cod de identificare care se va regăsi și în formularul de înscriere.
Lucrările trebuie să fie de dimensiunea minimă A4.
Tehnica compozițională acceptată:
La secţiunea DESEN: - creion și creion colorat pe suport de hârtie
La secţiunea ACUARELĂ: - acuarelă pe suport de hârtie
La secţiunea PICTURĂ: - acuarelă sau ulei pe suport de sticlă sau lemn

JURIZARE ȘI PREMII:
Lucrările primite în concurs vor fi evaluate de un juriu stabilit de către organizator, care va fi format din cel puțin 3 membrii (preoți, profesori de desen, alte persoane de specialitate)
Juriul va desemna lucrările câștigătoare ținând cont de următoarele criterii de evaluare:
-         Încadrarea în tema concursului
-         Creativitate și originalitate
-         Creativitatea tehnică și artistică
Se vor acorda premiile I, II, și III pentru fiecare secțiune a a fiecărei categorii de vârstă.
    Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica o lucrare dacă aceasta a depășit termenul stabilit pentru înscriere sau dacă aceasta încalcă acest regulament.

DISPOZIȚII FINALE:
Lucrările premiate intră în proprietatea Fundației și pot fi folosite la diverse evenimente cu scop umanitar, concurenții asumându-și acestă condiție prin semnarea formularului de înscriere.
După terminarea concursului în termen de o săptamână lucrările nepremiate vor putea fi ridicate de la sediul organizatorului. Neîncadrarea în acest termen presupune cedarea lucrării, cu toate drepturile patrimoniale, spre a fi destinată altor activități derulate de Fundația Cuvântul care zidește”.