Redirecționează 3,5% din impozitul anual datorat

       

Potrivit legislației în vigoare, persoanele fizice, care realizează venituri din România, au posibilitatea să direcționeze 3,5% din impozitul datorat în anul anterior (2020) pentru susținerea unei entități nonprofit/unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

Această redirecționare nu costă nimic contribuabilul.

Doar un formular de completat și depus la registratura organului fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa, până la data de 25 mai 2021. 
Dacă nu folosiți această opțiune, suma respectivă rămâne să fie încasată și gestionată de stat.
Astfel se creează o modalitate prin care fiecare poate decide felul în care sunt direcționați 3,5% din impozitul datorat pe veniturile obținute în anul anterior (2020).

Statul respectă decizia tuturor celor care realizează venituri din România și care, până la 25 mai 2021, completează un formular prin care stabilesc destinaţia celor 3,5% din impozit.

Cu fondurile din această campanie, Fundaţia “Cuvântul care Zideşte” împlineşte visul unor copii de a studia (urmărind susţinerea elevilor cu rezultate foarte bune la învăţătură, prevenirea abandonului şcolar, consilierea tinerilor aflaţi în situaţii de risc) şi organizează activităţi cu caracter cultural – educativ având ca scop principal promovarea valorilor culturale, creştine şi tradiţionale româneşti. 
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu