Protecția datelor cu caracter personal


Acest blog a fost creat în anul 2014 cu scopul de a oferi informații cu privire la activitățile organizate și desfășurate de Fundația Cuvântul care Zidește.

Blogul Fundației Cuvântul care Zidește nu are ca intenție colectarea de informații despre vizitatorii săi.

Platforma care găzduiește acest blog este Blogger.com. Acest site folosește cookie-uri de la Google pentru livrarea serviciilor și analiza traficului.

Aceste date sunt colectate strict ca efect al modului de funcționare al platformei  Blogger.com. Ele nu sunt accesate de Fundația Cuvântul care Zidește și implicit nici nu sunt folosite de aceasta în vreun fel în activitatea sa.

Politica de confidențialitate a Google.com aici

Cum utilizează Google cookie-urile aici

Regulamentul General privind Protecția Datelor aici 

Drepturile persoanelor vizate aiciDe asemenea, în cazul înscrierii la concursuri sau alte activități organizate de Fundația Cuvântul care Zidește, pentru respectarea Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date este necesar să completați, după caz, unul din formularele de CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL de mai jos:


CONSIMȚĂMÂNT
PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru activitatea .............................................................................................

Subsemnatul/Subsemnata ________________________________________________________________, e-mail ___________________________________, telefon ____________________, în calitate de părinte / tutore legal al elevului/elevei______________________________________________________, de la (numele instituției) ___________________________________________________________________, clasa ________, declar că am luat la cunoștință și sunt de acord cu cele prezentate mai jos:
Fundația Cuvântul care Zidește cu sediul în Craiova, strada Mitropolitul Firmilian, nr. 3, având C.I.F. 14160370, înființată în anul 2001, desfășoară activități instructiv – educative, cu scopul de  a promova valorile culturale și spirituale românești, în care sunt implicați copii și tineri.

I.                   PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Conform Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Fundația Cuvântul care Zidește administrează datele furnizate de dumneavoastră pentru următoarele scopuri:
-          înscrierea elevilor în vederea participării la activitățile și concursurile organizate și desfășurate de Fundația Cuvântul care Zidește,
-          informarea privind participarea la activități, afișarea clasamentului (în cazul concursurilor) pe blogul fundației www.fundatiacuvantulcarezideste.blogspot.ro și eliberarea diplomelor,  
-          acordarea către fiecare profesor a dreptului și posibilității de a înscrie elevii la concurs.
Datele dumneavoastră cu caracter personal, prelucrate de Fundația Cuvântul care Zidește, sunt următoarele:
-          Nume și prenume minor / major, vârsta, clasa, școala, telefon de contact, adresă de e-mail – în temeiul consimțământului acordat de părinte / tutore / reprezentant legal în cazul minorilor
-          Nume și prenume părinte / tutore / reprezentant legal al minorului, telefon de contact, adresă de e-mail – în temeiul consimțământului.
Stocarea datelor se va face pe o perioadă determinată, conform legislației în vigoare, ulterior vor fi șterse.
Drepturile conferite de Regulamentul (UE) 2016/679 sunt: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la intervenție / rectificare, dreptul la ștergerea datelor (de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției.

II.                FOLOSIREA FOTOGRAFIILOR ȘI ÎNREGISTRĂRILOR VIDEO
Pentru buna comunicare și promovare a activităților organizate și desfășurate de Fundația Cuvântul care Zidește avem nevoie de material documentar fotografiat și/sau filmat. Imaginile, individuale sau de grup, vor fi folosite strict în scop de informare și promovare și vor fi publicate, în principal, pe blogul fundației www.fundatiacuvantulcarezideste.blogspot.ro, pe rețele de socializare, eventual în cadrul unor articole sau emisiuni media, pliante, broșuri și alte tipărituri care promovează activitățile fundației.

Materialele, realizate în format media, printat sau electronic, nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele menționate mai sus și nu fac obiectul comercializării.
Prezentul consimțământ respectă dispozițiile care protejează drepturile și libertățile minorului, demnitatea și dreptul la propria imagine, în conformitate cu legislația în vigoare.
Prin semnarea acestui consimțământ, Fundația Cuvântul care Zidește are dreptul de a reproduce, a prezenta imaginea copilului în scopurile descrise mai sus. Înțeleg și sunt de acord să nu primesc nicio compensație bănească sau de altă natură pentru aceste fotografii/filmări.

Subsemnatul______________________________________________, declar că am citit și am înțeles în totalitate aceast consimțământ, prin urmare accept să semnez din propria voință.Data: _________________                             Nume și prenume _______________________________


                                                                                                     Semnătura _______________________
Pentru grupuri

CONSIMȚĂMÂNT
PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Fundația Cuvântul care Zidește cu sediul în Craiova, strada Mitropolitul Firmilian, nr. 3, având C.I.F. 14160370, înființată în anul 2001, desfășoară activități instructiv – educative, cu scopul de  a promova valorile culturale și spirituale românești, în care sunt implicați copii și tineri.

I.                   PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Conform Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Fundația Cuvântul care Zidește administrează datele furnizate de dumneavoastră pentru următoarele scopuri:
-          înscrierea elevilor în vederea participării la activitățile și concursurile organizate și desfășurate de Fundația Cuvântul care Zidește,
-          informarea privind participarea la activități, afișarea clasamentului (în cazul concursurilor) pe blogul fundației www.fundatiacuvantulcarezideste.blogspot.ro și eliberarea diplomelor,  
-          acordarea către fiecare profesor a dreptului și posibilității de a înscrie elevii la concurs.
Datele dumneavoastră cu caracter personal, prelucrate de Fundația Cuvântul care Zidește, sunt următoarele:
-          Nume și prenume minor / major, vârsta, clasa, școala, telefon de contact, adresă de e-mail – în temeiul consimțământului acordat de părinte / tutore / reprezentant legal în cazul minorilor
-          Nume și prenume părinte / tutore / reprezentant legal al minorului, telefon de contact, adresă de e-mail – în temeiul consimțământului
Stocarea datelor se va face pe o perioadă determinată, conform legislației în vigoare, ulterior vor fi șterse.
Drepturile conferite de Regulamentul (UE) 2016/679 sunt: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la intervenție / rectificare, dreptul la ștergerea datelor (de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției.

II.                FOLOSIREA FOTOGRAFIILOR ȘI ÎNREGISTRĂRILOR VIDEO
Pentru buna comunicare și promovare a activităților organizate și desfășurate de Fundația Cuvântul care Zidește avem nevoie de material documentar fotografiat și/sau filmat. Imaginile, individuale sau de grup, vor fi folosite strict în scop de informare și promovare și vor fi publicate, în principal, pe blogul fundației www.fundatiacuvantulcarezideste.blogspot.ro, pe rețele de socializare, eventual în cadrul unor articole sau emisiuni media, pliante, broșuri și alte tipărituri care promovează activitățile fundației.
Materialele, realizate în format media, printat sau electronic, nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele menționate mai sus și nu fac obiectul comercializării.
Prezentul consimțământ respectă dispozițiile care protejează drepturile și libertățile minorului, demnitatea și dreptul la propria imagine, în conformitate cu legislația în vigoare.
Prin semnarea acestui consimțământ, Fundația Cuvântul care Zidește are dreptul de a reproduce, a prezenta imaginea copilului în scopurile descrise mai sus. Înțeleg și sunt de acord să nu primesc nicio compensație bănească sau de altă natură pentru aceste fotografii/filmări.

Aceast consimțământ este citit și înțeles în totalitate, prin urmare accceptat și semnat din proprie voință.


Tabel Consimțământ privind protecția datelor cu carater personal
Pentru activitatea .................................................................................
Instituția de învățământ:
Profesor coordonator:
Nr.
crt.
Elev
Părinte/Tutore legal
Semnătura părinte/tutore legal
ObservațiiData: ___________________

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu