miercuri, 2 martie 2016

15 ani de activitate

           
       

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, Fundația Cuvântul care zidește a organizat, marți 1 martie 2016, conferința aniversară "15 ani de activitate în slujba culturii și educației moral-religioase pentru copiii și tinerii din Oltenia"

      Evenimentul, care a avut loc la Centrul de restaurare, conservare patrimoniu și vizualizare al Facultății de Teologie din Craiova, a reunit reprezentanți ai instituțiilor partenere, profesori și elevi cu scopul de a dezbate proiectele derulate de Fundația Cuvântul care zidește și de a pune bazele unor noi activități. În acest sens, au luat cuvântul: prof. Săftoiu Daniela - Inspector de Specialitate Religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți, prof. Cârțu Silvia - Președintele Asociației "Părinți pentru Copii", prof. dr. Gheorghe Iuliana - Inspector de Specialitate Religie Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Pr. Stănulică Adrian - Consilier Sector Social Misionar în cadrul Arhiepiscopiei Craiovei, Cristina Stamatoiu - director executiv Fundația Cuvântul care zidește și Arhid. Apostolache Ioniță - Sectorul Cultural din cadrul Arhiepiscopiei Craiovei.

          Cu acest prilej, am avut bucuria de a asista la două momente artistice susținute de Corul "Vox Veris" de la C.N. "Frații Buzești" Craiova și Corul Seminarului Teologic Ortodox "Sfântul Grigorie Teologul" Craiova.

         În legătură cu proiectul "Turismul cultural religios din județele Vâlcea și Olt – oportunitate de promovare a identității naționale și a valorilor patrimoniului național”, cod SMIS 24269, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 5, au fost prezentate cele 2 volume din “Albumul turistic al monumentelor istorico-religioase din județele Olt și Vâlcea”, pliantele și broșurile realizate. S-au stabilit priorități culturale ale Fundației ce se doresc a fi cuprinse în viitoareleproiecte de promovare a monumentelor istorice din celelalte județe ale Olteniei, Dolj, Gorj și Mehedinți.

În continuare, a fost prezentat ghidul “Mănăstirea Tismana – Vatră de spiritualitate și tradiție seculară pe meleaguri oltenești” în cele 3 variante (ghid standard, ghid pe hârtie pânzată și ghid pe piele), pliante și broșuri realizate în cadrul proiectului “Promovarea potențialului turistic al Mănăstirii Tismana, județul Gorj”, cod SMIS 27112, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică.

      Mulțumim tuturor partenerilor și colaboratorilor care ne-au fost alături de-a lungul celor 15 ani și sperăm că, pe mai departe, vom găsi puterea și credința ca împreună să venim în sprijinul copiilor și tinerilor prin continuarea programelor culturale deja existente, prin inițierea și dezvoltarea altor proiecte în concordanță cu scopul declarat în statutul de organizare și funcționare al fundației: acela de promova valorile culturale și spirituale creștine. 


Pr. Stănulică Adrian a transmis cuvântul de binecuvântare din partea IPS Părinte Dr. Irineu

Reprezentanți ai instituțiilor partenere, profesori, colaboratori, elevi Corul "Vox Veris" de la C.N. "Frații Buzești" Craiova

Inmânarea diplomelor de excelență colaboratorilor și instituțiilor partenere


Înmânarea diplomelor de excelență elevilor cu rezultate deosebite obținute la concursurile organizate de Fundația Cuvântul care zidește


video eveniment TVR https://www.youtube.com/watch?v=-PPhyu0xYpw
video eveniment Tele U Craiova http://www.teleucraiova.net/2016/03/01/moment-aniversar/