vineri, 13 ianuarie 2017

Focus OlteniaÎn data de 19 decembrie 2016, Asociația Focus Oltenia a organizat, în foaierul Cercului Militar Craiova, o expoziție de promovare a proiectului “Focus Oltenia”. Evenimentul a avut loc în cadrul Festivalului interjudețean de colinde și tradiții românești “Glas de Înger”, desfășurat de Fundația Cuvântul care zidește.

Proiectul “Focus Oltenia”, implementat de Asociația Focus Oltenia, a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltare durabilă și promovarea turismului; Domeniul major de intervenție 5.3 – Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică; Operațiunea – Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin spijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice. 
În cadrul expoziției de promovare a proiectului, în etapa de sustenabilitate, au fost prezentate postere, pliante, albume, hărți turistice, asigurându-se astfel o vizibilitate corespunzătoare a obiectivelor turistice din regiunea de Nord a Olteniei, cuprinse în arcul geografic descris de localitățile Râmnicu Vâlcea, Horezu, Baia de Fier, Novaci, Târgu Jiu, Timana, Baia de Aramă și Ponoarele, delimitat la est de râul Olt și la vest – sud vest de râul Cerna și fluviul Dunărea.  Au fost prezentate 63 de obiective turistice naturale și antropice ce se regăsesc în Oltenia de sub munte: mănăstiri, chei, peșteri, cule, centre etnografice, sărbători folclorice și alte obiective naturale. 


Link site: Focus Oltenia