miercuri, 8 martie 2023

"Dar, cu drag de Mărțișor" la Școala Gimnazială Coșoveni

Sub îndrumarea doamnei Prof. Dăsculțu Maria, elevi de la Școala Gimnazială Coșoveni din județul Dolj au participat la ateliere de creație în cadrul Campaniei "Dar, cu drag de Mărțișor"
luni, 6 martie 2023

„ÎNGERUL A STRIGAT” 2023

 Mitropolia Olteniei, prin Sectorul de Învățământ, Activități cu Tineretul și de Catehizare al Arhiepiscopiei Craiovei, în parteneriat cu Fundația Cuvântul care Zidește, organizează, în data de 05 aprilie 2023, Festivalul - concurs de tradiții și obiceiuri dedicate sărbătorii Învierii Domnului “ÎNGERUL A STRIGAT”, ediția a XXII-a.

Festivalul se adresează elevilor și grupurilor parohiale din Oltenia.

SECȚIUNI:

1.     Cântări religioase

2.     Șezătoare – încondeiat ouă

3.     Expoziție de pictură și desen

 

REGULI DE PARTICIPARE:

I.            Concurenții înscriși la Secțiunea Cântări religioase prezintă maxim 3 cântări dedicate Învierii sau Înălțării Domnului. Ținuta: costum popular.

Înscrierea se realizează prin completarea unui tabel cu următoarele date:

1.     Unitatea de învățământ / Parohia ............................................................

2.     Secțiunea: CÂNTĂRI RELIGIOASE

3.     Timpul alocat momentului prezentat în concurs .....................................

4.     Nume grup / solist .................................................................................

5.     Număr participanți .................................................................................

6.     Repertoriu ..............................................................................................

7.     Profesor / Preot coordonator ..................................................................

8.     Însoțitor copii .........................................................................................

9.    Telefon persoană de contact ...................................................................

 

Tabelul se trimite pe adresa de e-mail a Fundației Cuvântul care Zidește fundatia.cuvantul@gmail.com  sau direct la sediul fundației din str. Mitropolitul Firmilian, nr. 3, Craiova.

 

II.          Secțiunea Șezătoare – încondeiat ouă. Ouăle preparate termic (fierte) sau golite de conținut, la alegerea participantului, sunt finalizate în timpul concursului prin executarea de ornamente tradiționale românești (pictate cu acuarele). Ținuta: costum popular.

În textul e-mailului de înscriere, trimis pe adresa: fundatia.cuvantul@gmail.comse vor preciza: numele, școala / parohia, clasa, profesorul / preotul coordonator. 

 

III.       Concurenții înscriși pentru Expoziția de pictură și desen (maxim 3 participanți de la fiecare școală sau grup parohial) pregătesc lucrări în acuarelă / tempera pe suport de hârtie (pentru pictură), și în creion / creion colorat pe suport de hârtie (pentru desen), având ca temă, la alegere, „Învierea Domnului” sau Înălțarea Domnului.

Lucrările vor fi trimise la sediul fundației din Str. Mitropolitul Firmilian, nr. 3, Craiova.

Lucrările trebuie să fie originale, realizate de concurenți și să nu mai fi fost premiate la alte concursuri similare.

Fiecare concurent poate trimite o singură lucrare (de pictură sau desen).

Titlul lucrării, numele, școala / parohia, profesorul / preotul coordonator vor fi trecute pe spatele lucrării.

 

Termenul limită de înscriere la Secțiunile Cântări religioase și Șezătoare – încondeiat ouă, respectiv de trimitere a lucrărilor pentru Expoziția de pictură și desen, este 30 martie 2023.

Înscrierile se fac de către profesorul / preotul coordonator.

Ținuta tuturor participanților în cadrul Festivalului „ÎNGERUL A STRIGAT”: costum popular.

Telefon contact: 0754 031 860


DATE CU CARACTER PERSONAL

De asemenea, pentru respectarea Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date este necesar să completați, după caz, unul din formularele de CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL de mai jos:

 

Pentru Secțiunile Șezătoare – încondeiat ouă, Expoziție de pictură și desen

CONSIMȚĂMÂNT

PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Pentru activitatea "ÎNGERUL A STRIGAT" 2023

 

Subsemnatul/Subsemnata ________________________________________________________________, e-mail ___________________________________, telefon ____________________, în calitate de părinte / tutore legal al elevului/elevei______________________________________________________, de la (numele instituției) ___________________________________________________________________, clasa ________, declar că am luat la cunoștință și sunt de acord cu cele prezentate mai jos:

Fundația Cuvântul care Zidește cu sediul în Craiova, strada Mitropolitul Firmilian, nr. 3, având C.I.F. 14160370, înființată în anul 2001, desfășoară activități instructiv – educative, cu scopul de  a promova valorile culturale și spirituale românești, în care sunt implicați copii și tineri.

 

I.                   PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Fundația Cuvântul care Zidește administrează datele furnizate de dumneavoastră pentru următoarele scopuri:

-          înscrierea elevilor în vederea participării la activitățile și concursurile organizate și desfășurate de Fundația Cuvântul care Zidește,

-          informarea privind participarea la activități, afișarea clasamentului (în cazul concursurilor) pe blogul fundației www.fundatiacuvantulcarezideste.blogspot.ro și eliberarea diplomelor,  

-          acordarea către fiecare profesor a dreptului și posibilității de a înscrie elevii la concurs.

Datele dumneavoastră cu caracter personal, prelucrate de Fundația Cuvântul care zidește, sunt următoarele:

-          Nume și prenume minor / major, vârsta, clasa, școala, telefon de contact, adresă de e-mail – în temeiul consimțământului acordat de părinte / tutore / reprezentant legal în cazul minorilor

-          Nume și prenume părinte / tutore / reprezentant legal al minorului, telefon de contact, adresă de e-mail – în temeiul consimțământului

Stocarea datelor se va face pe o perioadă determinată, conform legislației în vigoare, ulterior vor fi șterse.

Drepturile conferite de Regulamentul (UE) 2016/679 sunt: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la intervenție / rectificare, dreptul la ștergerea datelor (de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției.

 

II.                FOLOSIREA FOTOGRAFIILOR ȘI ÎNREGISTRĂRILOR VIDEO

Pentru buna comunicare și promovare a activităților organizate și desfășurate de Fundația Cuvântul care Zidește avem nevoie de material documentar fotografiat și/sau filmat. Imaginile, individuale sau de grup, vor fi folosite strict în scop de informare și promovare și vor fi publicate, în principal, pe blogul fundației www.fundatiacuvantulcarezideste.blogspot.ro, pe rețele de socializare, eventual în cadrul unor articole sau emisiuni media, pliante, broșuri și alte tipărituri care promovează activitățile fundației.

 

Materialele, realizate în format media, printat sau electronic, nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele menționate mai sus și nu fac obiectul comercializării.

Prezentul consimțământ respectă dispozițiile care protejează drepturile și libertățile minorului, demnitatea și dreptul la propria imagine, în conformitate cu legislația în vigoare.

Prin semnarea acestui consimțământ, Fundația Cuvântul care Zidește are dreptul de a reproduce, a prezenta imaginea copilului în scopurile descrise mai sus. Înțeleg și sunt de acord să nu primesc nicio compensație bănească sau de altă natură pentru aceste fotografii/filmări.

 

Subsemnatul______________________________________________, declar că am citit și am înțeles în totalitate aceast consimțământ, prin urmare accept să semnez din propria voință.

 

Data: ________                Nume și prenume _______________________________

 

                                                                       Semnătura ______________________

Pentru grupuri (Secțiunea Cântări religioase)

CONSIMȚĂMÂNT

PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Fundația Cuvântul care Zidește cu sediul în Craiova, strada Mitropolitul Firmilian, nr. 3, având C.I.F. 14160370, înființată în anul 2001, desfășoară activități instructiv – educative, cu scopul de  a promova valorile culturale și spirituale românești, în care sunt implicați copii și tineri.

 

I.                   PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Fundația Cuvântul care Zidește administrează datele furnizate de dumneavoastră pentru următoarele scopuri:

-          înscrierea elevilor în vederea participării la activitățile și concursurile organizate și desfășurate de Fundația Cuvântul care Zidește,

-          informarea privind participarea la activități, afișarea clasamentului (în cazul concursurilor) pe blogul fundației www.fundatiacuvantulcarezideste.blogspot.ro și eliberarea diplomelor,  

-          acordarea către fiecare profesor a dreptului și posibilității de a înscrie elevii la concurs.

Datele dumneavoastră cu caracter personal, prelucrate de Fundația Cuvântul care Zidește, sunt următoarele:

-          Nume și prenume minor / major, vârsta, clasa, școala, telefon de contact, adresă de e-mail – în temeiul consimțământului acordat de părinte / tutore / reprezentant legal în cazul minorilor

-          Nume și prenume părinte / tutore / reprezentant legal al minorului, telefon de contact, adresă de e-mail – în temeiul consimțământului

Stocarea datelor se va face pe o perioadă determinată, conform legislației în vigoare, ulterior vor fi șterse.

Drepturile conferite de Regulamentul (UE) 2016/679 sunt: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la intervenție / rectificare, dreptul la ștergerea datelor (de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției.

 

II.                FOLOSIREA FOTOGRAFIILOR ȘI ÎNREGISTRĂRILOR VIDEO

Pentru buna comunicare și promovare a activităților organizate și desfășurate de Fundația Cuvântul care Zidește avem nevoie de material documentar fotografiat și/sau filmat. Imaginile, individuale sau de grup, vor fi folosite strict în scop de informare și promovare și vor fi publicate, în principal, pe blogul fundației www.fundatiacuvantulcarezideste.blogspot.ro, pe rețele de socializare, eventual în cadrul unor articole sau emisiuni media, pliante, broșuri și alte tipărituri care promovează activitățile fundației.

Materialele, realizate în format media, printat sau electronic, nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele menționate mai sus și nu fac obiectul comercializării.

Prezentul consimțământ respectă dispozițiile care protejează drepturile și libertățile minorului, demnitatea și dreptul la propria imagine, în conformitate cu legislația în vigoare.

Prin semnarea acestui consimțământ, Fundația Cuvântul care Zidește are dreptul de a reproduce, a prezenta imaginea copilului în scopurile descrise mai sus. Înțeleg și sunt de acord să nu primesc nicio compensație bănească sau de altă natură pentru aceste fotografii/filmări.

 

Aceast consimțământ este citit și înțeles în totalitate, prin urmare accceptat și semnat din proprie voință.


 

Tabel Consimțământ privind protecția datelor cu carater personal

Pentru activitatea "ÎNGERUL A STRIGAT" 2023

Instituția de învățământ:

Profesor coordonator:

Nr.

crt.

Elev

Părinte/Tutore legal

Semnătura părinte/tutore legal

Observații

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data: ___________________

 

joi, 2 martie 2023

1 Martie

Preşcolari de la Grădiniţa cu Program Prelungit „Sfânta Tatiana” din Craiova au vizitat miercuri 1 martie, cu Binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Craiovei. 

Copiii, însoţiţi de doamna director Elena Ghiţă, au oferit, cu emoţie, mărţişoare doamnelor care lucrează la centru. Pentru bucuria pe care au adus-o, micii vestitori ai primăverii au fost răsplătiţi cu surprize.